Značenje Šikaniranje
Što Šikaniranje znači? Niže možete pronaći jedno značenje riječi Šikaniranje Također, možete i sami dodati definiciju riječi Šikaniranje

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Šikaniranje


Vidjeti pod: 'privatizacija.'
Izvor: xxzmagazin.com
<< šikana šikanirati >>