Značenje Akcesorna bankarska garancija
Što Akcesorna bankarska garancija znači? Ovdje možete pronaći 2 značenja riječi Akcesorna bankarska garancija Također, možete i sami dodati definiciju riječi Akcesorna bankarska garancija

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcesorna bankarska garancija


Akcesorna bankarska garancija (njem. akzessorische Bankgarantie) je takva bankarska garancija gdje banka izdatnik garancije njezinim izdavanjem ne preuzima vlastitu i samostalnu obvezu prema korisniku [..]
Izvor: webhosting-wmd.hr

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcesorna bankarska garancija


(njem. akzessorische Bankgarantie) je takva bankarska garancija gdje banka izdatnik garancije njezinim izdavanjem ne preuzima vlastitu i samostalnu obvezu prema korisniku garancije, već time preuzima [..]
Izvor: fima-vrijednosnice.hr
<< Akcesornost Akceptni kredit >>