Značenje IP adresa
Što IP adresa znači? Ovdje možete pronaći 6 značenja riječi IP adresa Također, možete i sami dodati definiciju riječi IP adresa

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IP adresa


Internet Protocol adresa - jedinstveno ime svakog raèunala i/ ili sistema koji je spojen na internet. IP adresa izra¾ena je kao serija brojeva u obliku A.B.C.D gdje su A,B,C i D neki broj izmeðu 0 i 255. Tipièna IP adresa je npr. 64.58.76.223 (ova konkretno predstavlja Yahoo.com). Umjesto IP adresa koriste se logièka imena domena poput www.Yahoo.co [..]
Izvor: carnet.hr

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IP adresa


IP adresa je jedinstvena brojèana oznaka raèunala na internetu. IP adresa je u osnovi binarni broj, koji je u sluèaju trenutno va¾eæe verzije IP protokola, 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IP adresa


IP adresa je jedinstvena brojèana oznaka raèunala na internetu. IP adresa je u osnovi binarni broj, koji je u sluèaju trenutno va¾eæe verzije IP protokola, IPv4, binarni broj 32 bita dug. Èesto se radi lakšeg pamæenja IP adrese zapisuju u dekadskoj notaciji, gdje se 32-bitni broj podijeli na èetiri 8-bitna broja, koji se zatim prikazuju kao èetiri [..]
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IP adresa


adresa računara koja ga jednoznačno identificira u mreži i bez koje računar ne može doći na Internet. Veliki korisnici kupuju fiksne IP adrese od IETF-a. Mali korisnici nemaju stalnu IP adresu već upotrebljavaju usluge DHCP servera koji im dodjeljuje privremenu adresu. Adresa se sastoji od 4 byte-a (0.0.0.0 do 255.255.255.255)
Izvor: web.europronet.ba

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IP adresa


Svako raèunalo na Internetu ima svoj jedinstveni broj: IP broj. IP broj se sastoji od 4 dijela odvojena toèkom, npr.: 177.112.345.4
Izvor: zbrdazdola.com

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IP adresa


  jedinstvena adresa, odnosno brojčana oznaka računala na internetu
Izvor: horizont.com.hr

<< Ime domene ISP >>

Rječnik.com jest rječnik koji su pisali ljudi poput Vas i mene.
Molimo pomozite nam i dodajte poneku riječ. Sve vrste riječi su dobrodošle!

Dodaj značenje