Značenje JEDNOSTRANA MEDALJA
Što JEDNOSTRANA MEDALJA znači? Niže možete pronaći jedno značenje riječi JEDNOSTRANA MEDALJA Također, možete i sami dodati definiciju riječi JEDNOSTRANA MEDALJA

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

JEDNOSTRANA MEDALJA


medalja koja posjeduje samo avers, dok je ploha reversa ikonièki i tekstualno neiskorištena. Avers tada, najèešæe, preuzima ifunkciju reversa. Medalje su, u pravilu, dvostrane, dok su plakete, u pravi [..]
Izvor: matausic.net
<< INKRUSTRACIJA KARTUŠE NA MEDALJI >>