Značenje Koeficijent korelacije
Što Koeficijent korelacije znači? Niže možete pronaći jedno značenje riječi Koeficijent korelacije Također, možete i sami dodati definiciju riječi Koeficijent korelacije

1

0   0

Koeficijent korelacije


Koeficijent korelacije (eng. correlation coefficient) je relativna mjera korelacije dvije veličine (investicije). Odnos kovarijance dvije investicije i umnoška njihovih standardnih devijacija.
Izvor: agram-brokeri.hr

Dodajte značenje riječi Koeficijent korelacije
Broj riječi:
Ime:
E-mail (*izborno)

<< Knjigovodstvena vrijednost Koeficijent varijacije >>