Značenje NIRVIKALPA SAMADI
Što NIRVIKALPA SAMADI znači? Ovdje možete pronaći 3 značenja riječi NIRVIKALPA SAMADI Također, možete i sami dodati definiciju riječi NIRVIKALPA SAMADI

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

NIRVIKALPA SAMADI


Najviši stupanj SAMADHI-ja, stanje posvemašnjeg jedinstva sa sveopćom sviješću. Realizacija bezobličnog (bez forme) aspekta Boga. Stanje najviše svijesti o samome Sebi.
Izvor: yogacentar.hr

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

NIRVIKALPA SAMADI


Najviši stupanj SAMADHI-ja, stanje posvemašnjeg jedinstva sa sveopćom sviješću. Realizacija bezobličnog (bez forme) aspekta Boga. Stanje najviše svijesti o samome Sebi.
Izvor: girija.info

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

NIRVIKALPA SAMADI


Najviši stupanj SAMADHI-ja, stanje posvemašnjeg jedinstva sa sveopćom sviješću. Realizacija bezobličnog (bez forme) aspekta Boga. Stanje najviše svijesti o samome Sebi.
Izvor: madeinmontenegro.com

<< NIRVANA NIŠKAMA KARMA >>

Rječnik.com jest rječnik koji su pisali ljudi poput Vas i mene.
Molimo pomozite nam i dodajte poneku riječ. Sve vrste riječi su dobrodošle!

Dodaj značenje