Značenje Papyraceus
Što Papyraceus znači? Niže možete pronaći jedno značenje riječi Papyraceus Također, možete i sami dodati definiciju riječi Papyraceus

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Papyraceus


Sličan hartiji, tanak kao hartija, npr., lamina papyracea, lateralni zid labirinta sitaste kosti.
Izvor: medicinskirjecnik.com
<< PAPUNDEK Paquelin >>