Značenje Parcelacija zemljišta
Što Parcelacija zemljišta znači? Niže možete pronaći jedno značenje riječi Parcelacija zemljišta Također, možete i sami dodati definiciju riječi Parcelacija zemljišta

1

0   0

Parcelacija zemljišta


Promjene glede položaja, oblika, oznaka (broja), načina uporabe i površina katastarskih čestica, a provodi se u odgovarajućim dijelovima katastarskog operata na temelju parcelacijskog elaborata, a na [..]
Izvor: najmajstor.ba

Dodajte značenje riječi Parcelacija zemljišta
Broj riječi:
Ime:
E-mail (*izborno)

<< Parapet Pilon >>