Značenje disgramatično
Što disgramatično znači? Niže možete pronaći jedno značenje riječi disgramatično Također, možete i sami dodati definiciju riječi disgramatično

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

disgramatično


gramatički manjkavo, pogrešno u odnosu na gramatiku, gramatički netočno
Izvor: hud.hr
<< dislalija diskalkulija >>