odraz.hr

Primljeni pozitivni glasovi25
Primljeni negativni glasovi8
Karma:16 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (124)

1

5   2

facilitacija


Olakšavanje komunikacije u svrhu razjašnjavanja pozicija i stavova te donošenje odluka. U oba slučaja, facilitacija prema potrebi znači i pomoć u rješavanju sukoba. Facilitiranje je vještina koja olakšava, ubrzava, omogućava diskusiju, postizanje dogovora i ostvarivanje dogovorenog. Cilj facilitiranja je ukljucivanje svih prisutnih. Ono n [..]
Izvor: odraz.hr

2

4   2

dionik


Onaj koji sudjeluje, koji je u širem smislu dio nečega. Dionici (akteri, čimbenici) su svi oni na koje utječe ili bi moglo utjecati donošenje, odnosno provođenje odluka i programa te koji su zainteresirani za sudjelovanje u odlučivanju i/ili provođenju tih odluka ili programa IZVOR: Putokaz za djelotvoran rad lokalne zajednice, ODRAZ
Izvor: odraz.hr

3

3   0

filantrop


Čovjek koji uživa u dobru drugoga, neovisno o svojim nagnućima, jednostavno zbog dobra samoga kojega drugi uživa. Njemu je dobro ako je dobro drugima. IZVOR: www.civilnodruštvo.hr
Izvor: odraz.hr

4

3   2

klaster


Klaster je pravni subjekt, geografska koncentracija međusobno povezanih poduzeća, specijaliziranih dobavljača, pružatelja usluga, tvrtki u povezanim industrijama i povezanih ustanova u područjima u kojima subjekti međusobno konkuriraju, ali i surađuju.   IZVOR: Strategija pametne specijalizacije RH
Izvor: odraz.hr

5

3   1

vrednovanje


Vrednovanje ili evaluacija objašnjava djeluje li intervencija (ili ne), te zašto i kako djeluje (ili ne) i općenito se bavi pitanjima poput "Radimo li pravu stvar?", "Radimo li je dobro?", "Jesmo li mogli bolje?" Vrednovanje pomaže u boljem razumijevanju razloga iz kojih su dani učinci postignuti, je li to dobro i [..]
Izvor: odraz.hr

6

2   0

kohezijski fond


Kohezijski fond je financijski mehanizam za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u EU na području prometa i zaštite okoliša u svrhu postizanja gospodarske i socijalne kohezije Europske Unije te poticanja održivog razvoja. Kohezijski fond financira intervencije na području: Okolišne infrastrukture s ciljem preuzimanja EU standarda z [..]
Izvor: odraz.hr

7

1   0

anketiranje


Način prikupljanja informacija za koje se nadate da predstavljaju gledišta cijele zajednice ili skupine koja vas zanima. Anketiranje se može provesti na više načina: prikupljanjem informacija od dijela skupine ili zajednice, bez pokušaja odabira reprezentativnog uzorka veće populacije; ispitivanjem određenog uzorka populacije; ispitivanjem [..]
Izvor: odraz.hr

8

1   0

evaluacija


Periodično vrednovanje djelotvornosti, učinkovitosti, utjecaja, održivosti i relevantnosti projekta u kontekstu unaprijed definiranih ciljeva. Procjena informacija skupljenih kroz monitoring, a koje se odnose na postignuća procesa planiranja, kreiranja i učenja za dionike IZVOR: Uokvirite svoju ideju, SMART
Izvor: odraz.hr

9

1   0

inovacija


Pojam "inovacija" koristi se za opisivanje raznih fenomena, od znanstvenih otkrića do jednostavno "razmišljanja izvan okvira" koji se postižu primjenom kreativnih rješenja. Inovacija znači uvođenje novog ili značajno poboljšanog proizvoda, usluge, procesa, marketinške ili organizacijske metode unutar postojećeg poslovn [..]
Izvor: odraz.hr

10

1   0

program


Nekoliko projekata koji imaju zajednički opći cilj povezanih u jednu cijelinu. IZVOR: Uokvirite svoju ideju, SMART
Izvor: odraz.hr


Da biste vidjeli svih 124 definicija, molimo prijavite se.