Značenje ANOTACIJA
Što ANOTACIJA znači? Ovdje možete pronaći 2 značenja riječi ANOTACIJA Također, možete i sami dodati definiciju riječi ANOTACIJA

1

2   2

ANOTACIJA


(bibliografska bilješka, eng. annotation, bibliographic note, contents note, note) je kratak komentar ili objašnjenje dokumenta ili njegova sadržaja, obično u vidu primjedbe poslije bibliografskog opi [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

2

0   0

ANOTACIJA


(lat. annotatio) napomena, primjedba,bilješka; objašnjenje; popiszaplijenjenih stvari; adnotacija
Izvor: onlinerjecnik.com

Dodajte značenje riječi ANOTACIJA
Broj riječi:
Ime:
E-mail (*izborno)

<< anketni prikaz ANOTIRANA BIBLIOGRAFIJA >>