Značenje BUCAL
Što BUCAL znači? Ovdje možete pronaći 2 značenja riječi BUCAL Također, možete i sami dodati definiciju riječi BUCAL

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

BUCAL


ograđeni otvor - grlo na cisterni kroz koji se
Izvor: bartul.hr

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

BUCAL


Kameni ili betonski izdanak nad čatrnjom u svrhu zaštite ulaska otpada i lišća , služi kao brana zbog mogučeg utapanja male djece.
anonimno - 7. travnja 2020
<< bucać BUCALO >>