Značenje Dedukcija
Što Dedukcija znači? Ovdje možete pronaći 6 značenja riječi Dedukcija Također, možete i sami dodati definiciju riječi Dedukcija

1

2   0

Dedukcija


(od lat. de-ducere = odvoditi, izvoditi), svaki logički i ontološki postupak u kome se od općeg izvodi pojedinačno. Dedukcija je umski proces u kome se silazi od općih i univerzalnih sudova i pri [..]
Izvor: filozofija.org

2

2   0

Dedukcija


Dedukcija je logička metoda. To je oblik posrednog zaključivanja kod kojeg se zaključeni sud izvodi od općeg k posebnom ili pojedinačnom. Kada deduktivni zaključak ima točno dvije premise (pola [..]
Izvor: hr.wikipedia.org

3

1   0

Dedukcija


Zakljuèak u kojemu (kada je valjan) konkluzija ne sadrži nikoju informaciju koja veæ nije bila prisutna u premisama, ili èiji je korespondentni kondicional tautologija. Vidi korespondentni kondici [..]
Izvor: marul.ffst.hr

4

1   0

Dedukcija


Dedukcija je oblik misaonog zakljuèivanja o pojedinostima na osnovu opæenitosti ili generalizacija. To je primjena opæeg na posebno i pojedinaèno koje pripada opæemu. U metodici se dedukcija naziva još konkretizacija jer se spoznate opæenitosti konkretiziraju pojedinaènim primjerima.
Izvor: pedagogijaffsa.com

5

0   0

Dedukcija


Kantov pojam za postupak kojim opravdava primjenu čistih pojmova uma, ili kategorija, na predmete iskustva, dokazujući nužnost primjene kategorija da bi se mogli misliti predmeti iskustva, koji bi [..]
Izvor: filozofija.org

6

0   0

Dedukcija


Dedukcija je logička metoda. To je oblik posrednog zaključivanja kod kojeg se zaključeni sud izvodi od općeg k posebnom ili pojedinačnom. Kada deduktivni zaključak ima točno dvije premise (pola [..]
Izvor: hr.wikipedia.org

Dodajte značenje riječi Dedukcija
Broj riječi:
Ime:
E-mail (*izborno)

<< Èlanstvo Dedukcije >>
Rječnik.com jest rječnik koji su pisali ljudi poput Vas i mene.
Molimo pomozite nam i dodajte poneku riječ. Sve vrste riječi su dobrodošle!

Dodaj značenje