Značenje Knjigovodstvena vrijednost
Što Knjigovodstvena vrijednost znači? Ovdje možete pronaći 5 značenja riječi Knjigovodstvena vrijednost Također, možete i sami dodati definiciju riječi Knjigovodstvena vrijednost

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Knjigovodstvena vrijednost


Knjigovodstvena vrijednost (eng. book value) jest vrijednost imovine, poduzeća, obveza ili glavnice poduzeća u knjigama poduzeća odnosno njihova objavljena vrijednost u financijskim izvještajima.
Izvor: agram-brokeri.hr

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Knjigovodstvena vrijednost


Knjigovodstvena vrijednost (engl. book value) je sadašnja, odnosno amortizirana vrijednost imovine. Određena je historijskim troškovima i knjigovodstvenom konvencijom procjene koja se bazira na kriter [..]
Izvor: webhosting-wmd.hr

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Knjigovodstvena vrijednost


Knjigovodstvena vrijednost,jeste iznos po kojem se neka imovina priznaje,nakon odbitka akumulirane amortizacije i akumuliranih gubitaka,od umanjene vrijednosti.
To je iznos koji pokazuje vrijednost nekog sredstva u bilanci,nakon smanjenja za njegov ispravak vrijednosti(akumuliranu amortizaciju-neto vrijednost)!
Ona može,ali i ne mora biti jednaka tržišnoj vrijednosti(market Value)imovine Knjigovodstvena vrijednost,jednaka je tržišnoj vrijednosti,ako je imovina nerabljena(nova),pa se nakon upotrebe,knjigovodstvena vrijednost računa kao nabavna vrijednost(historic cost),umanjena za akumuliranu amortizaciju(depreciation).
Izvor: Arbutina,Porezni leksikon
Tatjana - 22. lipnja 2020

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Knjigovodstvena vrijednost


je vrijednost po kojoj se imovina knjigovodstveno vodi u bilanci kompanije.
Izvor: fima-vrijednosnice.hr

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Knjigovodstvena vrijednost


(engl. book value) je sadašnja, odnosno amortizirana vrijednost imovine. Određena je historijskim troškovima i knjigovodstvenom konvencijom procjene koja se bazira na kriteriju troškova stjecanja (nab [..]
Izvor: fima-vrijednosnice.hr

<< Kapitalni gubitak Koeficijent korelacije >>

Rječnik.com jest rječnik koji su pisali ljudi poput Vas i mene.
Molimo pomozite nam i dodajte poneku riječ. Sve vrste riječi su dobrodošle!

Dodaj značenje