Značenje NEUROPSIHIJATRIJA
Što NEUROPSIHIJATRIJA znači? Niže možete pronaći jedno značenje riječi NEUROPSIHIJATRIJA Također, možete i sami dodati definiciju riječi NEUROPSIHIJATRIJA

1

0   0

NEUROPSIHIJATRIJA


Psihijatrijska disciplina koja proučava neurološke osnove psihičkih oboljenja i poremećaja ponašanja. Danas postoji sve snažnija tendencija da se ova disciplina podeli na dve, relativno samostalne – n [..]
Izvor: psihoedukacija.rs

Dodajte značenje riječi NEUROPSIHIJATRIJA
Broj riječi:
Ime:
E-mail (*izborno)

<< football player [Br.] Ekstenzitet znanja >>