Značenje Single point of failure
Što Single point of failure znači? Niže možete pronaći jedno značenje riječi Single point of failure Također, možete i sami dodati definiciju riječi Single point of failure

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Single point of failure


Pogledati pod 'One point of failure'.
Izvor: informatika.buzdo.com
<< Simplex Smiley >>