Značenje grot
Što grot znači? Ovdje možete pronaći 2 značenja riječi grot Također, možete i sami dodati definiciju riječi grot

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grot


grotlo, kameni otvor na šterni, cisterni
Izvor: os-turnic-ri.skole.hr

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

grot


Po izgledu, poziciji i narodnom izvornom nazivu (od davnina) postoje takva dva toponima ili lokacije u severoistočnoj BiH (Republika Srpska), u selima Banjica (opština Bijeljina) i Krćina Donja (opštinaUgljevik). Ta dva GROTA su omanje kamenite zaravni čija je jedna strana litica (u Banjici visine pedestak metara), koja se pod pravim uglom spušta do potoka koji ispod protiče. To su istovremeno i lepi vidikovci.
Dušan Milovanović - 10. rujna 2020
<< Kako sam bježala Kalebota >>