Značenje laicizam
Što laicizam znači? Ovdje možete pronaći 2 značenja riječi laicizam Također, možete i sami dodati definiciju riječi laicizam

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

laicizam


Laicizme je jedna situacija u kojoj su drzava i crkva razdvojene, kod cega se drzava ne mjesa u crkvene poslove a crkva se ne mijesa u drzavne poslove i u kojima se osim toga izrazavanje religioznog uvjerenja u javnom domenu ( kao sto su drzavne ustanove i javne skole ) zabranjene.
Slavisa - 10. svibnja 2021

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

laicizam


općenito znači skup ponašanja uvjerenja i načela kojima se zahtijeva puna samostalnost i samodostatnost ljudskog razuma i djelovanja bez pozivanja na transcendenciju i izvanljudska pravila.
Izvor: filozofija.org
<< kvintesencija lapsus calami >>