Značenje laicizam
Što laicizam znači? Ovdje možete pronaći 2 značenja riječi laicizam Također, možete i sami dodati definiciju riječi laicizam

1

2   0

laicizam


Laicizme je jedna situacija u kojoj su drzava i crkva razdvojene, kod cega se drzava ne mjesa u crkvene poslove a crkva se ne mijesa u drzavne poslove i u kojima se osim toga izrazavanje religioznog uvjerenja u javnom domenu ( kao sto su drzavne ustanove i javne skole ) zabranjene.
Slavisa - 10. svibnja 2021

2

0   0

laicizam


općenito znači skup ponašanja uvjerenja i načela kojima se zahtijeva puna samostalnost i samodostatnost ljudskog razuma i djelovanja bez pozivanja na transcendenciju i izvanljudska pravila.
Izvor: filozofija.org

Dodajte značenje riječi laicizam
Broj riječi:
Ime:
E-mail (*izborno)

<< kvintesencija lapsus calami >>