Značenje participacija
Što participacija znači? Ovdje možete pronaći 4 značenja riječi participacija Također, možete i sami dodati definiciju riječi participacija

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

participacija


Participacija podrazumijeva uključivanje, sudjelovanje osoba u nečemu. Govoreći iz perspektive obrazovanja odraslih, participacija podrazumijeva uključivanje u obrazovne programe koji se nude odraslim osobama.
Amina28 - 17. listopada 2019

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

participacija


(od lat. partem capere = uzeti dio; grč. μέθεξις = sudioništvo, udio, učešće), znači imati dioništvo u nekoj cjelini, imati nešto djelomično na djelomičan način. To znači da postoje subjekti koji posj [..]
Izvor: filozofija.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

participacija


Pojam participacija, odnosno glagol participirati, ušao je u hrvatski jezik preko njemačkog partizipieren, što potječe od latinskog participare.
Izvor: hr.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

participacija


Učešće što je moguće većeg broja naivnih ljudi u ublehi (v.). Isti nemaju pojma šta ih je zadesilo, a kaže im se da je to njihova ideja, da su to njihove potrebe, tj. da je to prava demokracija (v.). [..]
Izvor: 6yka.com

<< paranomija partikularni sud >>

Rječnik.com jest rječnik koji su pisali ljudi poput Vas i mene.
Molimo pomozite nam i dodajte poneku riječ. Sve vrste riječi su dobrodošle!

Dodaj značenje