Značenje transcendentali
Što transcendentali znači? Ovdje možete pronaći 2 značenja riječi transcendentali Također, možete i sami dodati definiciju riječi transcendentali

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

transcendentali


u skolastičkoj filozofiji vidovi koji pripadaju biću kao takvom, izriču ono što bitak svojim dinamizmom ostvaruje u biću. To su određenja koja nužno proizlaze iz bitka i koja ga nužno prate; spominju [..]
Izvor: filozofija.org

2

5 Thumbs up   4 Thumbs down

transcendentali


Trascendentali za mene su: smijer, putokaz prema Izvoru moga postojanja. Da bih našao taj putokaz i put, trebam izići iz svoga uma koji se uglavnom bavi prošlošću ili budućnošću u sadašnji trenutak. Dakle, napraviti obrat iz uma u ovdje i sada. Jer su Trascendentali samo i isključivo OVDJE I SADA.
Ljubo
Ljubo - 21. rujna 2022
<< transcendentalan transcendentalna analitika >>