agencija-temida.ba

Website:http://www.agencija-temida.ba/index.php/en/
Primljeni pozitivni glasovi2
Primljeni negativni glasovi8
Karma:-7 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (418)

1

1   0

diskont


Diskont (engl. discount, njem. Diskont, tal. disconto, fr. escompte):
Izvor: agencija-temida.ba

2

1   1

devizni priljev


Devizni priljev (engl. foreign currency income, njem. Deviseneinnahmen) je iznos potrošnje stranih turista u nekoj turističkoj destinaciji.
Izvor: agencija-temida.ba

3

0   0

ažio


Ažio (engl. premium, agio, njem. Agio, Aufgeld, fr. agio, prime) je oznaka u poslovanju s vrijednosnim papirima kojom se označava višak iznad nominalne vrijednosti, a izražava se često u postocim [..]
Izvor: agencija-temida.ba

4

0   0

avizo


Avizo (engl. notification, njem. Benachrichtigung, Avis(o)) je poslovna obavijest o tekućoj promjeni; sadrži osnovne elemente onoga o čemu se daje obavijest. Koristi se osobito u međunarodnim bank [..]
Izvor: agencija-temida.ba

5

0   1

avizirajuća banka


Avizirajuća banka (engl. notifying bank, njem. avisierende Bank) posjeduje u financijskom dijelu vanjskotrgovinskog poslovanja za neku drugu banku, tako da samo obavještava (avizira) ili po potrebi [..]
Izvor: agencija-temida.ba

6

0   0

averzija prema riziku


Averzija prema riziku (engl. risk aversion, njem. Risikoaversion) je odbojnost prema riziku koju ima većina investitora, odnosno svaki prosječni investitor. Prema tome konceptu investitor koji ima a [..]
Izvor: agencija-temida.ba

7

0   0

avco


AVCO (krat. od engl. average cost) je akronim za “prosječni trošak”, odnosno metodu procjene promjena u vrijednosti zaliha nekog proizvoda u određenom razdoblju.
Izvor: agencija-temida.ba

8

0   0

avans


Avans (engl. advance payment, njem. Anzahlung, Vorschuss) ili predujam, novčana svota koja pri sklapanju ugovora ili u tijeku njegova ispunjenja jedna ugovorna strana daje na račun ispunjenja obveze [..]
Izvor: agencija-temida.ba

9

0   0

aval


Aval (njem. Aval) je naziv koji se u mjeničnom pravu rabi kao sinonim za neprikriveno mjenično jamstvo, tj. jamstvo kojim mjenični jamac (avalist) jamči za ispunjenje mjenične obveze nekoga od mj [..]
Izvor: agencija-temida.ba

10

0   0

autorsko pravo


Autorsko pravo (engl. copyright, njem. Autorenrecht, Urheberrecht) je skup pravnih normi koje uređuju odnose u vezi sa stvaranjem književnih, znanstvenih i umjetničkih djela svih vrsta. Postupanje [..]
Izvor: agencija-temida.ba


Da biste vidjeli svih 418 definicija, molimo prijavite se.