agram-brokeri.hr

Website:https://www.agram-brokeri.hr/
Primljeni pozitivni glasovi30
Primljeni negativni glasovi12
Karma:17 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (368)

1

3   0

delta


Delta je mjera očekivanih promjena cijena izvedenih vrijednosnih papira prema mogućim promjenama cijena vezane imovine.
Izvor: agram-brokeri.hr

2

3   0

glavnica


Glavnica (eng. equity) je termin kojim se označava vlastiti kapital nekog poduzeća, tako da se koristi i sintagma vlasnička glavnica odnosno, za dioničko poduzeće, dionička glavnica.
Izvor: agram-brokeri.hr

3

2   0

akvizicija


Akvizicija (poduzeća) [eng. acquisition] je poslovna kombinacija u kojoj se spajaju dvije ili više tvrtke u jednu poslovnu jedinicu. Pri tome akviriranoj tvrtki može ali i ne moran prestati kontinu [..]
Izvor: agram-brokeri.hr

4

2   0

inkrementalni trošak kapitala


Inkrementalni trošak kapitala (eng. incremental cost of capital) je ukupni trošak kapitala nakon svakog dodatnog sloja novog dugoročnog financiranja.
Izvor: agram-brokeri.hr

5

2   0

knjigovodstvena vrijednost


Knjigovodstvena vrijednost (eng. book value) jest vrijednost imovine, poduzeća, obveza ili glavnice poduzeća u knjigama poduzeća odnosno njihova objavljena vrijednost u financijskim izvještajima.
Izvor: agram-brokeri.hr

6

2   2

neizvjesnost


Neizvjesnost (eng. uncertainty) je svaki stupanj nesigurnosti povodom ostvarivanja očekivanih rezultata.
Izvor: agram-brokeri.hr

7

1   0

capm


CAPM je model procjenjivanja kapitalne imovine.
Izvor: agram-brokeri.hr

8

1   0

defanzivna imovina


Defanzivna imovina (dionice) (eng. defensive assets) je investicijska imovina kod koje se očekuju manje promjene njene vrijednosti od prosječnih promjena vrijednosti investicijskili imovina na trži [..]
Izvor: agram-brokeri.hr

9

1   0

diskontiranje


Diskontiranje (eng. discounting) je postupak izračunavanja sadašnje vrijednosti budućih novčanih iznosa.
Izvor: agram-brokeri.hr

10

1   0

financiranje


Financiranje (eng. financing) je proces pribavljanja, korištenja i vraćanja, prvenstveno novčanih, sredstava, njihovim izvorima. U najširem simslu predstavlja procese odnosno faze financiranja u [..]
Izvor: agram-brokeri.hr


Da biste vidjeli svih 368 definicija, molimo prijavite se.