agram-brokeri.hr

Website:https://www.agram-brokeri.hr/
Primljeni pozitivni glasovi19
Primljeni negativni glasovi10
Karma:10 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (368)

1

2   0

delta


Delta je mjera očekivanih promjena cijena izvedenih vrijednosnih papira prema mogućim promjenama cijena vezane imovine.
Izvor: agram-brokeri.hr

2

2   0

inkrementalni trošak kapitala


Inkrementalni trošak kapitala (eng. incremental cost of capital) je ukupni trošak kapitala nakon svakog dodatnog sloja novog dugoročnog financiranja.
Izvor: agram-brokeri.hr

3

2   0

knjigovodstvena vrijednost


Knjigovodstvena vrijednost (eng. book value) jest vrijednost imovine, poduzeća, obveza ili glavnice poduzeća u knjigama poduzeća odnosno njihova objavljena vrijednost u financijskim izvještajima.
Izvor: agram-brokeri.hr

4

1   0

capm


CAPM je model procjenjivanja kapitalne imovine.
Izvor: agram-brokeri.hr

5

1   0

defanzivna imovina


Defanzivna imovina (dionice) (eng. defensive assets) je investicijska imovina kod koje se očekuju manje promjene njene vrijednosti od prosječnih promjena vrijednosti investicijskili imovina na trži [..]
Izvor: agram-brokeri.hr

6

1   0

diskontiranje


Diskontiranje (eng. discounting) je postupak izračunavanja sadašnje vrijednosti budućih novčanih iznosa.
Izvor: agram-brokeri.hr

7

1   0

glavnica


Glavnica (eng. equity) je termin kojim se označava vlastiti kapital nekog poduzeća, tako da se koristi i sintagma vlasnička glavnica odnosno, za dioničko poduzeće, dionička glavnica.
Izvor: agram-brokeri.hr

8

1   0

goodwill


Goodwill jest dobar glas, čuvenost, dobra reputacija poduzeća. U ekonomskorn smislu goodwill pretpostavlja da neko poduzeće ostvaruje iznad-prosječnu profitabilnost. U računovodstvenom smislu raz [..]
Izvor: agram-brokeri.hr

9

1   2

investitor


Institucionalni investitor (eng. institutional investor) jest financijska institucija koja se obrtimice u svome poslovanju bavi investiranjem u utržive financijske investicije.
Izvor: agram-brokeri.hr

10

1   0

kontrolni paket dionica


Kontrolni paket dionica (eng. controlling block of stocks) je broj dionica koji omogućava nekom pojedincu ili nekoj grupi dioničara da kontroliraju poslovanje poduzeća. Apsolutno, to je 50% + jedna [..]
Izvor: agram-brokeri.hr


Da biste vidjeli svih 368 definicija, molimo prijavite se.