antonija-horvatek.from.hr

Website:http://antonija-horvatek.from.hr
Primljeni pozitivni glasovi7
Primljeni negativni glasovi3
Karma:5 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (350)

1

1   0

bisektrisa ugla


simetrala kuta
Izvor: antonija-horvatek.from.hr

2

1   0

brojevna prava ili brojevna osa


brojevni pravac
Izvor: antonija-horvatek.from.hr

3

1   0

brojevni izraz


brojevni izraz
Izvor: antonija-horvatek.from.hr

4

1   0

parcijalno korenovanje


djelomièno vaðenje korijena ili djelomièno korjenovanje
Izvor: antonija-horvatek.from.hr

5

1   0

poluprava poèetak poluprave  ili teme poluprave


polupravac (rjeðe: zraka) poèetna toèka polupravca
Izvor: antonija-horvatek.from.hr

6

1   0

transverzala


transverzala ili presjeènica
Izvor: antonija-horvatek.from.hr

7

1   0

zapremina


obujam ili volumen
Izvor: antonija-horvatek.from.hr

8

0   0

 


         poèetna  >  matematièki rjeènici  >  srpsko-hrvatski matematièki rjeènik         [..]
Izvor: antonija-horvatek.from.hr

9

0   0

algebarski izraz


algebarski izraz
Izvor: antonija-horvatek.from.hr

10

0   0

algebra


algebra
Izvor: antonija-horvatek.from.hr


Da biste vidjeli svih 350 definicija, molimo prijavite se.