botanic.hr

Website:http://www.botanic.hr
Primljeni pozitivni glasovi105
Primljeni negativni glasovi50
Karma:54 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (1010)

1

0   0

abaksijalno


strana nekog organa okrenuta od osnovne osi (suprotno od adaksijalno)
Izvor: botanic.hr

2

0   0

acentrièna mitoza


mitoza kod koje nisu prisutni centromeri na krajevima diobenog vretena
Izvor: botanic.hr

3

0   0

adaksijalno


strana nekog organa okrenuta prema osnovnoj osi (suprotno od abaksijalno)
Izvor: botanic.hr

4

0   0

adnacija


sraštavanje dijelova cvijeta koji pripadaju razlièitim pršljenovima, npr. prašnika za vjenèiæ (npr. Boraginaceae), ili prašnika za tuèak (npr. Orchidaceae)
Izvor: botanic.hr

5

0   0

adosirani predlistiæ


vidi predlistiæ adosirani
Izvor: botanic.hr

6

0   0

adventivna embrionija


oblik agamospermije u kojega se embrio pojavljuje kao pup direktno iz nucela bez formiranja embrionske vreæe
Izvor: botanic.hr

7

0   0

adventivne tvorevine


vidi adventivni izdanci
Izvor: botanic.hr

8

0   0

adventivni izdanci


sekundarni izdanci koji nastaju na neuobièajenim mjestima, èesto kao posljedica ozljede ili komadanja biljnog tkiva; takoðer adventivne tvorevine (vidi panjevi izdanci, reznice)
Izvor: botanic.hr

9

0   0

adventivni korijen


vidi korijen adventivni
Izvor: botanic.hr

10

0   0

adventivnost


odnosi se na strukture koje ne nastaju na svojim uobièajenim mjestima, npr. korijen koji se pojavljuje na stabljici ili listovima umjesto na drugom korijenu, pupovi koji se pojavljuju na listovima ili [..]
Izvor: botanic.hr


Da biste vidjeli svih 1010 definicija, molimo prijavite se.