dzs.ffzg.unizg.hr

Website:http://dzs.ffzg.unizg.hr
Primljeni pozitivni glasovi154
Primljeni negativni glasovi64
Karma:91 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (624)

1

35   6

sažetak


(prikaz, referat, eng. abstract) na skraćen način prikazuje bitni sadržaj nekog dokumenta, bez tumačenja i kritike i bez obzira na to tko je autor sažetka. Svrha je sažetka da čitaocima primarne dokum [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

2

21   8

fonoteka


(diskoteka, zbirka gramofonskih ploča, eng. phonograph records library, sound recordings library, record library) organizacija ili služba koja prikuplja zvučne zapise i daje ih na korištenje (v. arhiv [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

3

12   0

analiza


(eng. analysis) opis predmeta; postupak istraživanja cjeline s ciljem da se pronađu njezini glavni dijelovi i utvrde odnosi između njih. Analiza sadržaja treba osigurati podatke što označavaju sadržaj [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

4

10   4

ažuriranje


(eng. updating, file maintenance) održavanje podataka u datoteci dodavanjem, mijenjanjem ili brisanjem onih jedinica u kojima je došlo do promjena u određenim vremenskim intervalima (dnevno, tjedno, m [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

5

10   2

konsolidacija


(eng. consolidation) proces stapanja, sažimanja, vrednovanja, analiziranja i sintetiziranja informacija ili podataka o određenom predmetu sakupljenih iz raznih primarnih i sekundarnih izvora informaci [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

6

8   5

bibliografski podaci


(eng. bibliographic data) niz podataka (npr. autor, naslov, datum, mjesto izdavanja, izdavač itd) koji pružaju cjelovit i jednoznačan opis dokumenta. Određen skup bibliografskih podataka koji se odnos [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

7

6   4

citat


(navod, eng. citation) dio teksta doslovno prenesen iz drugog rukopisa ili tiskanog teksta; bilješka što upućuje na djelo iz kojeg se odlomak navodi ili na neku izvornu građu kao autoritet za navedenu [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

8

6   5

filmoteka


(zbirka filmova, eng. film library, filmarchives) organizacija ili služba koja prikuplja, obrađuje i pohranjuje kinematografske dokumente i video-dokumente, te omogućava njihovo korištenje (v. arhiv, [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

9

4   2

ilustracija


(eng. figure) crtež ili slika koja tumači, dopunjuje ili ukrašava neki tekst. U kataložnom opisu zajednički naziv za crteže, note, slike i za sve druge figurativne i grafičke prikaze reproducirane na [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

10

3   2

apstrahiranje


(eng. abstraction, generalization) postupak stvaranja općih pojmova ili razreda uopćavanjem karakteristika individualnih pojmova ili razreda.
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr


Da biste vidjeli svih 624 definicija, molimo prijavite se.