dzs.ffzg.unizg.hr

Website:http://dzs.ffzg.unizg.hr
Primljeni pozitivni glasovi56
Primljeni negativni glasovi23
Karma:32 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (624)

1

11   2

sažetak


(prikaz, referat, eng. abstract) na skraćen način prikazuje bitni sadržaj nekog dokumenta, bez tumačenja i kritike i bez obzira na to tko je autor sažetka. Svrha je sažetka da čitaocima primarn [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

2

8   3

fonoteka


(diskoteka, zbirka gramofonskih ploča, eng. phonograph records library, sound recordings library, record library) organizacija ili služba koja prikuplja zvučne zapise i daje ih na korištenje (v. a [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

3

3   0

analiza


(eng. analysis) opis predmeta; postupak istraživanja cjeline s ciljem da se pronađu njezini glavni dijelovi i utvrde odnosi između njih. Analiza sadržaja treba osigurati podatke što označavaju s [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

4

3   0

ažuriranje


(eng. updating, file maintenance) održavanje podataka u datoteci dodavanjem, mijenjanjem ili brisanjem onih jedinica u kojima je došlo do promjena u određenim vremenskim intervalima (dnevno, tjedno [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

5

3   1

bibliografski podaci


(eng. bibliographic data) niz podataka (npr. autor, naslov, datum, mjesto izdavanja, izdavač itd) koji pružaju cjelovit i jednoznačan opis dokumenta. Određen skup bibliografskih podataka koji se o [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

6

2   0

anotacija


(bibliografska bilješka, eng. annotation, bibliographic note, contents note, note) je kratak komentar ili objašnjenje dokumenta ili njegova sadržaja, obično u vidu primjedbe poslije bibliografskog [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

7

2   0

apstrahiranje


(eng. abstraction, generalization) postupak stvaranja općih pojmova ili razreda uopćavanjem karakteristika individualnih pojmova ili razreda.
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

8

2   0

bilten


(izvještaj, eng. bulletin) obicno periodička publikacija koju izdaje društveno, upravno ili neko drugo tijelo, a sadrži informacije o radu tog tijela ili informacije službenog ili zvaničnog zna [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

9

2   0

distribucija


(podjela, eng. distribution) proces diseminacije informacija prikazanih u obliku zapisa. Postoji podjela na primarnu i sekundarnu distribuciju. Primarna je ona kada diseminaciju informacija i dokumena [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

10

2   3

filmoteka


(zbirka filmova, eng. film library, filmarchives) organizacija ili služba koja prikuplja, obrađuje i pohranjuje kinematografske dokumente i video-dokumente, te omogućava njihovo korištenje (v. arh [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr


Da biste vidjeli svih 624 definicija, molimo prijavite se.