free-st.htnet.hr

Website:http://free-st.htnet.hr
Primljeni pozitivni glasovi52
Primljeni negativni glasovi36
Karma:17 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (343)

1

12   8

srma


srebrni (ili zlatni) konac za vezenje i za filigranske radnje (tur. syrma, sirma srebro; tanka srebrna žica),
Izvor: free-st.htnet.hr

2

5   1

bedevija


kobila arapske pasmine (tur. bedevi beduinski konj),
Izvor: free-st.htnet.hr

3

3   0

puce


(u pl. puceta, puca i - puce!) dugme, gumb, puce za jeèermu, dolamu; proste, srebrne, posrebrene, pozlaæene puce; filigransko puce; male puce,
Izvor: free-st.htnet.hr

4

3   0

punjka


ono za što se zapinje puce, petlja,
Izvor: free-st.htnet.hr

5

3   3

talambas


bubanj opæenito; u Alki: bubanj obješen remenom preko ramena, doboš (tur. daulbaz, tulumbaz bubnjar),
Izvor: free-st.htnet.hr

6

2   1

parip


u Sinju naziv za konja opæenito,
Izvor: free-st.htnet.hr

7

2   1

sara


okrugli dio èizme od gležanja do ispod koljena (od madž. szar?) sara obrubljena srebrnim galunom i s kitama od srme,
Izvor: free-st.htnet.hr

8

1   1

alkar


1) onaj koji trèi Alku, alkar natjecatelj, alkar kopljanik; 2) bivši alkar, onaj koji je nekoæ trkao Alku, alkar na konju; alkari parci - koji imaju isti broj punata; èeta alkara
Izvor: free-st.htnet.hr

9

1   2

baja


abaija,
Izvor: free-st.htnet.hr

10

1   0

gajtan


širit, galun; uska pamuèna, svilena vrpca ili konopèiæ od srme kojim se porubljuju i ukrašavaju dijelovi alkarske odore (tur. gaytan, kaytan) urešen, opšiven, optoèen gajtanom; crveni, svileni zlatni, [..]
Izvor: free-st.htnet.hr


Da biste vidjeli svih 343 definicija, molimo prijavite se.