moj-bankar.hr

Website:http://www.moj-bankar.hr
Primljeni pozitivni glasovi7
Primljeni negativni glasovi9
Karma:-1 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (315)

1

2   0

deregulacija


Proces uklanjanja legalnih ili kvazilegalnih restrikcija za pojedine vrste djelatnosti ili cijene u nekom privrednom sektoru. Cilj deregulacije najčešće je povećavanje konkurencije kroz povećavan [..]
Izvor: moj-bankar.hr

2

1   0

izvoz kapitala


Ostvaruje se kupovanjem stranih vrijednosnih papira, prodavanjem domaćih vrijednostnih papira strancima, zaradom od sudjelovanja u poduzećima u inozemstvu, odobravanjem kredita strancu (nerezidentu) [..]
Izvor: moj-bankar.hr

3

1   0

multiplikacija depozita


Kreditni proces u poslovnim bankama u kojem se umnožava količina depozitnog novca iznad početnog iznosa a vista depozita. Razlikuje se makromultiplikacija kao umnožavanje depozita cjelokupnog bank [..]
Izvor: moj-bankar.hr

4

1   0

savezno nacionalno hipotekarno udruženje


Kompanija, poznata kao Fannie Mae, koju je osnovao američki Kongres radi podrške sekundarnom tržištu HIPOTEKA. Kupuje i prodaje hipoteke, a financira se emitiranjem obveznica. IJ nekim razdobljim [..]
Izvor: moj-bankar.hr

5

1   0

trajni nalog


Nalog komitenta njegovoj banci da na teret njegovog računa na određene termine u redovitim vremenskim razmacima obavlja višekratna plaćanja (isplate) ponekad istih, fiksnih iznosa kao što su stan [..]
Izvor: moj-bankar.hr

6

1   0

vjerovnik


Vjerovnici jedne banke tj. komitenti koji imaju svoja potraživanja kod jedne banke.
Izvor: moj-bankar.hr

7

0   0

abecor


Međunarodno udruženje europskih banaka (Associated Banks' of Europe Corporation S.A.) - međunarodni konzorcij sa sjedištem u Bruxellesu u kome su članice sljedeće banke: Dresdener Bank A [..]
Izvor: moj-bankar.hr

8

0   0

adekvatnost kapitala


Adekvatnost kapitala (capital adequancy ratio - CAR) je odnos između kapitala i ponderirane aktive. U širem smislu adekvatnost kapitala prikazuje sposobnost banke da absorbira gubitke, tj. što je v [..]
Izvor: moj-bankar.hr

9

0   0

akcept mjenice


Akcept mjenice izraz kojim se kod trasirane mjenice označava prihvat mjenične obveze od strane trasata kojega je pri izdavanju mjenice naznačivanjem njegovih osobnih podataka i naznačivanjem svojs [..]
Izvor: moj-bankar.hr

10

0   0

akceptna institucija


Članica elitne skupine neovisnih britanskih trgovačkih banaka (merchant banks) kojih je osnovna djelatnost prvobitno bilo akceptiranje mjenica . Njihov je ugled bio tako velik da bi svaku mjenicu ko [..]
Izvor: moj-bankar.hr


Da biste vidjeli svih 315 definicija, molimo prijavite se.