orlovac.eu

Website:http://www.orlovac.eu
Primljeni pozitivni glasovi71
Primljeni negativni glasovi32
Karma:38 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (404)

1

5   11

keva


uho
Izvor: orlovac.eu

2

3   0

ćurlik


frula
Izvor: orlovac.eu

3

3   1

jašta


jest, dakako
Izvor: orlovac.eu

4

3   0

kitina


mokrim snijegom okićene grane drveća
Izvor: orlovac.eu

5

3   0

stožina


drveni stub zaoštren i zabijen u zemlju za stog sijena ili slame
Izvor: orlovac.eu

6

3   1

ustoka


sjever, bura (mačka se "umiva" od ustoke)
Izvor: orlovac.eu

7

2   0

astal


stol
Izvor: orlovac.eu

8

2   0

baga


insekt
Izvor: orlovac.eu

9

2   0

bespara


krpa za pranje suđa
Izvor: orlovac.eu

10

2   0

fertun


pregača
Izvor: orlovac.eu


Da biste vidjeli svih 404 definicija, molimo prijavite se.