os-turnic-ri.skole.hr

Website:http://os-turnic-ri.skole.hr
Primljeni pozitivni glasovi898
Primljeni negativni glasovi312
Karma:585 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (1823)

1

0   0

online enciklopedija


pogledati, primjetiti
Izvor: os-turnic-ri.skole.hr

2

8   2

adio


zbogom
Izvor: os-turnic-ri.skole.hr

3

0   3

ala


uzreèica (sada)
Izvor: os-turnic-ri.skole.hr

4

0   0

almeno


barem
Izvor: os-turnic-ri.skole.hr

5

1   0

angurija


lubenica
Izvor: os-turnic-ri.skole.hr

6

0   0

anke


èak, isto
Izvor: os-turnic-ri.skole.hr

7

0   0

aranèata


oran¾ada
Izvor: os-turnic-ri.skole.hr

8

1   1

arija


zrak
Izvor: os-turnic-ri.skole.hr

9

0   0

arivat


doæi, stiæi
Izvor: os-turnic-ri.skole.hr

10

0   0

armadura


skela
Izvor: os-turnic-ri.skole.hr


Da biste vidjeli svih 1823 definicija, molimo prijavite se.