webhosting-wmd.hr

Website:http://www.webhosting-wmd.hr
Primljeni pozitivni glasovi136
Primljeni negativni glasovi79
Karma:56 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (1755)

1

0   0

autorizirane obveznice


Autorizirane obveznice (engl. authorized bonds) je maksimalan broj obveznica koje poduzeće može emitirati u skladu s uvjetima utvrđenim ugovorom ili zakonom.
Izvor: webhosting-wmd.hr

2

0   0

azijska valutna jedinica


Azijska valutna jedinica (engl. asian currency unit – ACU, njem. asiatische Währungseinheit) je obračunska jedinica za depozite normirane na dolare koji se drže na odvojenim računima u bankama u [..]
Izvor: webhosting-wmd.hr

3

0   0

ažio


Ažio (engl. premium, agio, njem. Agio, Aufgeld, fr. agio, prime) je oznaka u poslovanju s vrijednosnim papirima kojom se označava višak iznad nominalne vrijednosti, a izražava se često u postocim [..]
Izvor: webhosting-wmd.hr

4

0   0

avizo


Avizo (engl. notification, njem. Benachrichtigung, Avis(o)) je poslovna obavijest o tekućoj promjeni; sadrži osnovne elemente onoga o čemu se daje obavijest. Koristi se osobito u međunarodnim bank [..]
Izvor: webhosting-wmd.hr

5

0   0

avizirajuća banka


Avizirajuća banka (engl. notifying bank, njem. avisierende Bank) posjeduje u financijskom dijelu vanjskotrgovinskog poslovanja za neku drugu banku, tako da samo obavještava (avizira) ili po potrebi [..]
Izvor: webhosting-wmd.hr

6

0   0

averzija prema riziku


Averzija prema riziku (engl. risk aversion, njem. Risikoaversion) je odbojnost prema riziku koju ima većina investitora, odnosno svaki prosječni investitor. Prema tome konceptu investitor koji ima a [..]
Izvor: webhosting-wmd.hr

7

0   0

avco


AVCO (krat. od engl. average cost) je akronim za “prosječni trošak”, odnosno metodu procjene promjena u vrijednosti zaliha nekog proizvoda u određenom razdoblju.
Izvor: webhosting-wmd.hr

8

0   0

avalni kredit


Avalni kredit je oblik kratkoročnog kredita kojim banka osigurava tražiocu davanje avala na njegove mjenične obveze do ugovorenog avalnog limita. Takvoj mjenici podiže se vrijednost, jer lakše ci [..]
Izvor: webhosting-wmd.hr

9

0   0

avans


Avans (engl. advance payment, njem. Anzahlung, Vorschuss) ili predujam, novčana svota koja pri sklapanju ugovora ili u tijeku njegova ispunjenja jedna ugovorna strana daje na račun ispunjenja obveze [..]
Izvor: webhosting-wmd.hr

10

0   0

aval


Aval (njem. Aval) je naziv koji se u mjeničnom pravu rabi kao sinonim za neprikriveno mjenično jamstvo, tj. jamstvo kojim mjenični jamac (avalist) jamči za ispunjenje mjenične obveze nekoga od mj [..]
Izvor: webhosting-wmd.hr


Da biste vidjeli svih 1755 definicija, molimo prijavite se.