Značenje vektor
Što vektor znači? Ovdje možete pronaći 7 značenja riječi vektor Također, možete i sami dodati definiciju riječi vektor

1

2   0

vektor


životinja (najčešće insekt) koja prenosi infekcije s čovjeka na čovjeka ili sa životinje na čovjeka.
Izvor: zdravobudi.hr

2

1   0

vektor


Životinja (najčešće insekt) koja prenosi infekcije s čovjeka na čovjeka ili sa životinje na čovjeka.
Izvor: centarzdravlja.hr

3

1   0

vektor


U elementarnoj matematici i fizici, a napose u tehničkim primjenama, vektor najčešće označava veličinu koja ima iznos, smjer i orijentaciju, te zadovoljava pravila vektorskog računa. Taj se opi [..]
Izvor: hr.wikipedia.org

4

1   0

vektor


Vektor (u genetici) je generali naziv za molekule aminokiselina koje pri eksperimentima kloniranja služe kao nosioci stranih DNK. U popularnom jeziku genetičara vektor se često naziva genferi (feri [..]
Izvor: hr.wikipedia.org

5

1   0

vektor


Vektor u epidemiologiji označava organizam koji ne uzrokuje bolest već samo prenosi uzročnika bolesti sa jednog domaćina na drugoga. Razlikujemo mehaničke vektore i biološke vektore. Mehanički [..]
Izvor: hr.wikipedia.org

6

1   0

vektor


prenosilac uzroènika zaraze, upotrebljava se najèešæe za oznaèavanje insekata - prenosioca virusa (kao npr. nematode, prenosioci virusa);
Izvor: krizevci.net

7

1   0

vektor


veličina koja je određena brojem,pravcem i smjerom
Izvor: bosnazemljabozijemilosti.ba

Dodajte značenje riječi vektor
Broj riječi:
Ime:
E-mail (*izborno)

<< vazokonstrikcija vena >>
Rječnik.com jest rječnik koji su pisali ljudi poput Vas i mene.
Molimo pomozite nam i dodajte poneku riječ. Sve vrste riječi su dobrodošle!

Dodaj značenje