Značenje Driver
Što Driver znači? Ovdje možete pronaći 14 značenja riječi Driver Također, možete i sami dodati definiciju riječi Driver

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Driver


programi pomoæu kojih raèunalo koristi odraðeni hardware. Uvijek dolaze sa u kompletu sa kupljenim hardwareom.
Izvor: carnet.hr (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Driver


Pogonitelj - pogonski program - upravljaèki program za ureðaj koji se ugraðuje u raèunalo. Svrha ovog programa je da se preko BIOS-a ostvarenim putovima osigura dodatna funkcionalnost u upravljanje ureðajem. Odnosi se na pisaèe, skenere, ureðaje na matiènoj ploèi, grafièke kartice i ostale. Grafièka kartica glede igara je najdrastièniji primjer kak [..]
Izvor: informatika.buzdo.com (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Driver


Pogonitelj. Program koji raeunalo koristi za nadzor perifernih ure?aja, primjerice, skenera, pisaea ili pogon zamjenjivog medija.
Izvor: design-ers.net

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Driver


program koji kontrolira rad uređaja ili njegovih dijelova
Izvor: rjecnik.neologizam.ffzg.unizg.hr

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Driver


Pogonitelj. Program koji raèunalo koristi za nadzor perifernih ureðaja, primjerice, skenera, pisaèa ili pogon zamjenjivog medija.
Izvor: poslovniforum.hr

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Driver


upravljački program
Izvor: zemris.fer.hr

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Driver


vozač {m}
Izvor: browse.dict.cc

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Driver


upravljački program
Izvor: gnu.org

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Driver


'''upravljački program'''
Izvor: gnu.org

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Driver


upravljački program
Izvor: wiki.open.hr

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Driver


upravljaèki program
Izvor: datoteka.com

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Driver


upravljač
Izvor: engleskirjecnik.com (offline)

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Driver


upravljački program
Izvor: engleskirjecnik.com (offline)

14

2 Thumbs up   3 Thumbs down

Driver


Elektronika koja upravlja LED panelima za osvetljenje, i svetlom na LED ekranima(mob. telefoni)
Luta - 28. rujna 2020

<< DPI DV >>

Rječnik.com jest rječnik koji su pisali ljudi poput Vas i mene.
Molimo pomozite nam i dodajte poneku riječ. Sve vrste riječi su dobrodošle!

Dodaj značenje