Značenje Driver
Što Driver znači? Ovdje možete pronaći 14 značenja riječi Driver Također, možete i sami dodati definiciju riječi Driver

1

0   0

Driver


programi pomoæu kojih raèunalo koristi odraðeni hardware. Uvijek dolaze sa u kompletu sa kupljenim hardwareom.
Izvor: carnet.hr

2

0   0

Driver


Pogonitelj - pogonski program - upravljaèki program za ureðaj koji se ugraðuje u raèunalo. Svrha ovog programa je da se preko BIOS-a ostvarenim putovima osigura dodatna funkcionalnost u upravljanje ureðajem. Odnosi se na pisaèe, skenere, ureðaje na matiènoj ploèi, grafièke kartice i ostale. Grafièka kartica glede igara je najdrastièniji primjer kak [..]
Izvor: informatika.buzdo.com

3

0   1

Driver


Pogonitelj. Program koji raeunalo koristi za nadzor perifernih ure?aja, primjerice, skenera, pisaea ili pogon zamjenjivog medija.
Izvor: design-ers.net

4

0   1

Driver


program koji kontrolira rad uređaja ili njegovih dijelova
Izvor: rjecnik.neologizam.ffzg.unizg.hr

5

0   1

Driver


Pogonitelj. Program koji raèunalo koristi za nadzor perifernih ureðaja, primjerice, skenera, pisaèa ili pogon zamjenjivog medija.
Izvor: poslovniforum.hr

6

0   1

Driver


upravljački program
Izvor: zemris.fer.hr

7

0   1

Driver


vozač {m}
Izvor: browse.dict.cc

8

0   1

Driver


upravljački program
Izvor: gnu.org

9

0   1

Driver


'''upravljački program'''
Izvor: gnu.org

10

0   1

Driver


upravljački program
Izvor: wiki.open.hr

11

0   1

Driver


upravljaèki program
Izvor: datoteka.com

12

0   1

Driver


upravljač
Izvor: engleskirjecnik.com

13

0   1

Driver


upravljački program
Izvor: engleskirjecnik.com

14

2   3

Driver


Elektronika koja upravlja LED panelima za osvetljenje, i svetlom na LED ekranima(mob. telefoni)
Luta - 28. rujna 2020

Dodajte značenje riječi Driver
Broj riječi:
Ime:
E-mail (*izborno)

<< DPI DV >>
Rječnik.com jest rječnik koji su pisali ljudi poput Vas i mene.
Molimo pomozite nam i dodajte poneku riječ. Sve vrste riječi su dobrodošle!

Dodaj značenje