carnet.hr

Website:https://www.carnet.hr/
Primljeni pozitivni glasovi79
Primljeni negativni glasovi40
Karma:40 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (286)

1

14   2

password


Zaporka, lozinka, ¹ifra; tajni niz znakova kojim se pristup podacima omoguæuje samo ovla¹tenim osobama.
Izvor: carnet.hr

2

7   1

netiquette


Internet etiquette - pravila pona¹anja na internetu koja propisuju kako se morate odnositi prema ostalim surferima, ¹to predstavlja po¾eljno, a ¹to nepo¾eljno pona¹anje. Netiquette obuhvaæa email, usenet, forume, chat, i sve ostale oblike komunikacije na internetu.
Izvor: carnet.hr

3

6   3

download


Kada korisnik prebacuje podatke s raèunala spojenog na Internet na svoje osobno raèunalo, onda ka¾emo da skida datoteke - da radi download.
Izvor: carnet.hr

4

4   2

hyperlink


hiperlink - Na stranicama World Wide Weba, hiperlinkovi su bojom (ili drugaèije) oznaèeni tekstovi ili slike koje kada se izaberu (obièno klikom mi¹a) slijede otvaraju druge stranice. Hiperlinkovi se takoðer mogu koristiti za automatsko skidanje datoteka, zvukova i video zapisa.
Izvor: carnet.hr

5

3   0

bug


Pogre¹ka, sintaktièka ili logièka u programskom kodu.
Izvor: carnet.hr

6

3   0

dvd


(Digital Video Disk) Digitalni videodisk, vrsta kompaktnog diska za pohranu digitalnih podataka. Podaci se èitaju crvenom lasersko zrakom za razliku od standardnog CD-a gdje se èitaju infracrvenom. Maksimalni kapacitet DVD-a je 8,5 GB.
Izvor: carnet.hr

7

3   0

ocr


Optical Character Recognition, optièko prepoznavanje znakova. Pretvaranje teksta koji je u obliku skenirane slikovne datoteke u tekstualnu datoteku, kako to izvode neki specijalizirani softveri za skeniranje.
Izvor: carnet.hr

8

2   0

bbs


(Bulletin board system): Online softverski sistem koji omogucava ljudima da vode rasprave, uploudaju i downloudaju fajlove i postavljaju odredjene obavjesti. Drugi korisnici tih podataka tj. citatelji tih poruka nemoraju nuzno biti spojeni na internet u istom trenutku kad su ove pisane vec do tih podataka mogu doci i kasnije.(forum)
Izvor: carnet.hr

9

2   2

bit


(Binary DigIT) najmanja jedinica raèunalne datoteke, sastoji se od 1 ili 0. Kombinacija bitova mo¾e upuæivati na slovo, brojku ili obavljati signalizaciju, prebacivanje ili neku drugu funkciju. U ¹irokim skupinama se obièno mjere bitovima po sekundi.
Izvor: carnet.hr

10

2   0

bps


(Bitovi u sekundi) brzina kojom se mjeri prijenos datoteka.
Izvor: carnet.hr


Da biste vidjeli svih 286 definicija, molimo prijavite se.