Značenje Etan
Što Etan znači? Ovdje možete pronaći 3 značenja riječi Etan Također, možete i sami dodati definiciju riječi Etan

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Etan


 plinoviti ugljikovodik (C2H6), dobiva se preradom prirodnog ili rafinerijskog plina kada se želi koristiti kao sirovina za proizvodnju etilena.
Izvor: ina.hr

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Etan


Etan je organski kemijski spoj s formulom C2H6. Pripada skupini alkana, to jest alifatskih ugljikovodika. Na sobnoj temperaturi i tlaku etan je plin bez boje i mirisa.
Izvor: hr.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Etan


Etan je zasićeni ugljikovodik iz homolognog niza alkana molekulske formule C 2 H 6 . Pri normalnom tlaku i temperaturi, etan je plin bez boje i okusa .

To je najjednostavniji alkan, koji u svojoj strukturi ima više C atoma. Etan je važan industrijski spoj jer se pretvara u etilen.

Industrijski etan dobiva se iz prirodnog plina i u rafinerijama nafte. Može se kemijski sintetizirati Kolbovom elektrolizom.

Svojstva

bezbojan, bez mirisa
talište: -182,76 °C
vrelište: -88,6 °C
Etan se u prirodi pojavljuje kao jedan od sastojaka prirodnog plina.

Dobiva se iz proizvoda prerade nafte i ugljena. Dobiva se u laboratoriju elektrolizom koncentrirane otopine acetata:

CH 3 COO − → CH 3 • + CO 2 + e −
CH 3 • + • CH 3 → C 2 H 6
Neko i nesta - 13. rujna 2023

<< Eruptivne stijene Eterifikacija >>

Rječnik.com jest rječnik koji su pisali ljudi poput Vas i mene.
Molimo pomozite nam i dodajte poneku riječ. Sve vrste riječi su dobrodošle!

Dodaj značenje