Neko i nesta

Primljeni pozitivni glasovi1
Primljeni negativni glasovi0
Karma:0 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (1)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Etan


Etan je zasićeni ugljikovodik iz homolognog niza alkana molekulske formule C 2 H 6 . Pri normalnom tlaku i temperaturi, etan je plin bez boje i okusa .

To je najjednostavniji alkan, koji u svojoj strukturi ima više C atoma. Etan je važan industrijski spoj jer se pretvara u etilen.

Industrijski etan dobiva se iz prirodnog plina i u rafinerijama nafte. Može se kemijski sintetizirati Kolbovom elektrolizom.

Svojstva

bezbojan, bez mirisa
talište: -182,76 °C
vrelište: -88,6 °C
Etan se u prirodi pojavljuje kao jedan od sastojaka prirodnog plina.

Dobiva se iz proizvoda prerade nafte i ugljena. Dobiva se u laboratoriju elektrolizom koncentrirane otopine acetata:

CH 3 COO − → CH 3 • + CO 2 + e −
CH 3 • + • CH 3 → C 2 H 6
Neko i nesta - 13. rujna 2023