Značenje Implikacija
Što Implikacija znači? Ovdje možete pronaći 6 značenja riječi Implikacija Također, možete i sami dodati definiciju riječi Implikacija

1

1   0

Implikacija


Iskaz èiji je oblik "ako A, onda B," gdje A i B stoje na mjestu isf-a ili propozicija. Isf  u ako-reèenici naziva se antecedens  (takoðer implikans i protasis). Isf u onda-reèe [..]
Izvor: marul.ffst.hr

2

0   0

Implikacija


logička operacija u kojoj je utvrđeno da je neistinita samo onda ako je prvi sud istinit, a drugi neistinit. (tj. u drugom slučaju: inii); ili: istinita je uvijek kad je antecedens neistinit i kad [..]
Izvor: filozofija.org

3

0   0

Implikacija


(lat. implicatio = zaplet, splet, zamršenost) obuhvat, veza, spoj; takva isprepletenost dvaju sudova da oni meðusobno uvjetuju istinitost jedan drugoga. u logici je implikacija složeni sud u kojem [..]
Izvor: forum.hr

4

0   0

Implikacija


Implikacija, naziv je koji se koristi za označavanje valjanosti kondicionalne rečenice: "ako ... onda ...". Ispravno sastavljena formula u "ako" se naziva antecedens, dok se u "onda" naziva konzekve [..]
Izvor: hr.wikipedia.org

5

0   0

Implikacija


Naziv za mešanje, umetanje, zamršenost arhitektonskih stilova na jednom arhitektonskom obliku.
Izvor: gradjevinarstvo.rs

6

0   0

Implikacija


Implikacija sudova a i b je sud "a implicira b", koji je lažan jedino ako je sud a istinit, a sud b lažan.
Izvor: elf.foi.hr

Dodajte značenje riječi Implikacija
Broj riječi:
Ime:
E-mail (*izborno)

<< Generalizirana hipoteza kontinuuma Logièka implikacija >>
Rječnik.com jest rječnik koji su pisali ljudi poput Vas i mene.
Molimo pomozite nam i dodajte poneku riječ. Sve vrste riječi su dobrodošle!

Dodaj značenje