gradjevinarstvo.rs

Website:https://www.gradjevinarstvo.rs/
Primljeni pozitivni glasovi25
Primljeni negativni glasovi17
Karma:7 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (234)

1

4   1

habitat


Naziv za arhitektonsku ćelijastu strukturu koja se sastoji iz mnoštva različitih ćelija, često različitog oblika i različite kompozicije, koja ima funkciju stanovanja (ali može da ima i druge funkcije: škola, bolnica, muzej). Osnovna karakteristika h. je kompozicija međusobno izdvojenih funkcionalnih celina u horizontalnom i vertikalnom nivou. Kons [..]
Izvor: gradjevinarstvo.rs

2

3   0

građevinska linija


(nem. Bauflucht) - 1. Ravna, horizontalna granična linija neke građevine ili područja gradilišta. 2. Zakonom ili propisima određena granična linija gradnje nekog građevinskog objekta u nekoj urbanističkoj zoni. G.l. određuje granicu gabarita građevine u odnosu na granicu placa, građevinskog zemljišta ili okolnih ulica, trga ili objekta. Regulaciona [..]
Izvor: gradjevinarstvo.rs

3

2   3

gradilište


Prostor na kojem se gradi građevinski objekat ili izvode građevinski radovi, na kojem se smeštaju postrojenja i mašine za građenje i na kojem se izvode pripremni radovi. To je, dakle, sav prostor koji je zauzet gradnjom, na kojem se nalazi objekt ili deo objekta sa potrebnim prostorom za smeštaj skladišta, građevinskih mašina, radionica, saobraćajn [..]
Izvor: gradjevinarstvo.rs

4

2   0

građevinska linija


U urbanizmu, naziv za liniju postavljenu na terenu – lokaciji jednog arhitektonskog objekta, koja definiše njegov spoljašnji gabarit. Građevinska linija daje okvirnu građevinsku granicu unutar koje je dozvoljena gradnja jednog objekta. Ona određuje njegovu dispoziciju, orijentaciju i odnos prema pristupnoj saobraćajnici. Građevinska linija može ali [..]
Izvor: gradjevinarstvo.rs

5

2   0

interdisciplinarnost


Naziv za zajednički rad različitih naučnih disciplina na proučavanju jedne arh. ili urban. pojave ili rešenju jednog arh. ili urbanističkog problema. U nizu disciplina koje zajedno sudeluju u proučavanju određene problematike, svaka ima svoje uže područje istraživanja i svoje vlastite metode koje primenjuje u toku istraživanja. U tome se ogleda int [..]
Izvor: gradjevinarstvo.rs

6

2   3

investitor


(nem. Bauherr) - Osoba u čije ime, za čiji račun i u čiju korist se vrše arhitektonski i građevinski radovi. Namere i želje investitora često bitno utiču na građevinu ili arhitektonsko delo. U istoriji arh., ponajviše u starim civilizacijama (Egipat, Asirija i Vavilonija), investitori su poznati, dok graditelji vrlo često ostaju skoro nepoznati. In [..]
Izvor: gradjevinarstvo.rs

7

1   0

grupna forma


Naziv za arh. formu koja se sastoji iz grupa istovetnih ili srodnih arhitektonskih elemenata. Celina, kojom dominiraju hijerarhijski odnosi delova u većoj meri nego unutrašnja usmeravajuća priroda delova, predstavlja karakteristiku složene arhitekture. Grupna forma je postupak formiranja prostora i grupisanja jedinica još u antičkoj Grčkoj arh., pr [..]
Izvor: gradjevinarstvo.rs

8

1   1

harmonija


Harmonija se, prema Hegelu, ne odnosi na ono što je kvantitativno, već na suštinski kvalitativne razlike koje ne treba da ostanu jedne prema drugima u stalnom odnosu suprotnosti, već je potrebno da se dovedu u sklad jedne s drugima. U kombinacijama sa geometrijskim formama arhitektura se često zaboravi i prenebregne svoj osnovni ljudski smisao. Ona [..]
Izvor: gradjevinarstvo.rs

9

1   0

horizontalna projekcija


Nacrt osnove, prikazivanje nekog tela na vodoravnoj površini; crtanje geogr. karte pri kome zamislimo da se nalazimo ma na kojoj tački Zemljine površine, pa crtamo okolne zemlje onako kako ih sa te tačke vidimo.
Izvor: gradjevinarstvo.rs

10

1   0

imaginacija


(engl. imagination) - Pojam koji označuje arh. viziju, maštovitost, inventivnost. Takođe, predstavlja sposobnost da jedan arh. oblik bude predstavljen na najrazličitije moguće načine ili da sadrži višeznačne elemente i kompleksan sadržaj. Imaginativna osobina jednog predmeta je i karakteristika njegove duhovitosti, originalnosti. Imaginativni eleme [..]
Izvor: gradjevinarstvo.rs


Da biste vidjeli svih 234 definicija, molimo prijavite se.