Značenje logos
Što logos znači? Ovdje možete pronaći 6 značenja riječi logos Također, možete i sami dodati definiciju riječi logos

1

5 Thumbs up   2 Thumbs down

logos


Logos je grčka riječ, a u Hrvatskoj joj je smiješna ali uvriježena izvedenica PAPIROLOGIJA, koju nitko, ni stručnjaci ni lektori i
ne pokušavaju prevesti. U dijalektu postoje istoznačnice i bliskoznačnice kojim bi se trebalo služiti, a to su: papiri, pismena, dokumenta i dr. Zagonetan je taj opći nemar i nekritičnost prema tuđicama i neologizmima.
Martin Jakšić - 15. veljače 2022

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

logos


U filozofiji zakon, red, pravilnost, zakonomjernost, vječna istost uvjeta. Heraklit, koji taj pojam uvodi, ju još naziva "vječna vatra" želeći naglasiti da se Svijet odvija kao vječna promjena. riječ logos u antici još koriste stoici u svom etičkom učenju. Filon Aleksandrijski, želeći spojiti židovska mistična učenja s grčkom filozofijom [..]
Izvor: pouke.org

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

logos


(grč. logos = riječ, govor, nauk, razum, pojam, razlog, dokaz, istina, zakon, riječ Božja) jedan od najvažnijih filozofskih pojmova, ali i različito poimanih u različitim filozofemima. nakon Heraklita [..]
Izvor: forum.hr

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

logos


Logos (λόγος) je grčki pojam koji se koristi posebno u domenama filozofije i religije. Može biti shvaćen u kontekstu govora ili promišljanja. Tijekom stoljeća pojam logos je obuhvatio množinu ideja i [..]
Izvor: hr.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

logos


Bog; kozmièko biæe koje je du¹a planeta (Planetarni Logos), sunèevog sustava (Sunèev Logos), galaksije (Galaktièki Logos) i tako dalje do u beskonaènost
Izvor: share-international.net

6

0 Thumbs up   3 Thumbs down

logos


 – (grč. λόγος, lat. verbum = riječ, govor), pojam označuje područje uma, sposobnost shvaćanja prvih principa znanosti. Kod prvih grčkih filozofa označuje misao koja se izriče u riječima. Za Heraklita [..]
Izvor: filozofija.org

<< logomahija lokucioni govorni čini >>

Rječnik.com jest rječnik koji su pisali ljudi poput Vas i mene.
Molimo pomozite nam i dodajte poneku riječ. Sve vrste riječi su dobrodošle!

Dodaj značenje