4capital.hr

Website:http://4capital.hr/
Primljeni pozitivni glasovi21
Primljeni negativni glasovi28
Karma:-6 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (261)

1

12   26

xd


Xd (engl. ex-dividend), “bez dividendi”, oznaka je za dionice koje se prodaju bez prava na objavljenu dividendu, koja pripada vlasniku registriranom na listi dioničara.
Izvor: 4capital.hr

2

3   1

konsolidacija


Konsolidacija (engl. consolidation, njem. Konsolidierung) je proces spajanja temeljnih financijskih izvješća koji provode pravne osobe koje su matica u odnosu na podružnicu. Pravna osoba koja drži više od 50% redovnih dionica druge pravne osobe naziva se matica, odnosno vladajuće poduzeće. Podružnica je poduzeće nad kojim matica ima 50% i [..]
Izvor: 4capital.hr

3

2   0

ceo


CEO (akr. od engl. chief executive officer) je glavni izvršni direktor.
Izvor: 4capital.hr

4

1   0

valutni rizici


Pod valutnim rizikom se podrazumijeva rizik ralike unutarnje domaće vrijednosti i vanjske vrijednosti valute. Postoji nekoliko podvrsta valutnih rizika - tečajni rizici, rizici konverzije te rizici transfera. Pod tečajnim rizicima podrazumijavaju se oscilacije u tečaju “valute ugovora” i “valute plaćanja”. Pod rizicima konverzije podra [..]
Izvor: 4capital.hr

5

1   0

sekuritizacija


Sekuritizacija (engl. securitization) su nove tehnike financiranja u kojima se klasični oblici potraživanja preobražavaju u nove odnose koje sada predstavljaju vrijednosni papiri u kojima su ti odnosi utjelovljeni. Tehniku sekuritizacije razvijaju financijske organizacije ili velike korporacije da bi iz bilance izbacile ona potraživanja koja su [..]
Izvor: 4capital.hr

6

1   0

indosant


Indosant (engl. endorser, njem. Indossant) je osoba imatelj vrijednosnog papira koji ga potpisom na samom vrijednosnom papiru prenosi na novog imatelja indosatora. Držatelj vrijednosnog papira neće moći biti indosant ako vrijednosni papir sadrži rekta klauzulu jer tada neće biti moguć prijenos papira indosamentom. Također, osoba kojoj je [..]
Izvor: 4capital.hr

7

1   0

dollar cost averaging


Dollar cost averaging (njem. Averaging) je sistem kupovanja dionica u pravilnim intervalima, recimo mjesečno ili godišnje, za fiksni novčani iznos, npr. 200, 500 ili 1000 dolara. Prema ovoj shemi investitor kupuje uvijek jednake dionice, ali ne uvijek fiksni broj dionica već prema fiksnom novčanom iznosu. Ovim sistemom investitor može ostv [..]
Izvor: 4capital.hr

8

0   0

zaštita manjinskih dioničara


Zaštita manjinskih dioničara (engl. protection of minor shareholders, njem. Minderheitsaktionäre, Minderheitenschutz); 1. institut trgovačkog prava prema kojem se zakonom štite dioničari koji su pri donošenju odluka ostali u manjini; 2. iako za prava i obveze dioničara vrijedi temeljno načelo u jednakom položaju dioničara (Gleichhe [..]
Izvor: 4capital.hr

9

0   0

založni indosament


Založni indosament je vrsta indosamenta, tj. prijenosa ustupanja tražbine iz vrijednosnog papira po naredbi, kojem je povod postojanje indosantove obveze prema indosataru, čije ispunjenje se želi osigurati zalaganjem tražbine iz vrijednosnog papira. Budući da je dužnik obveze iz takvog vrijednosnog papira dužan ispuniti obvezu onom drža [..]
Izvor: 4capital.hr

10

0   0

xa


Xa (engl. ex-all), “bez svih prava”; oznaka je za dionice koje se prodaju bez ikakvih pripadajućih prava (prava na dividende i druga prava koja pripadaju dionici u tekućoj godini) koja ostaju dioničaru registriranom na listi dioničara.   RJEČNIK-POJMOVA - Z
Izvor: 4capital.hr


Da biste vidjeli svih 261 definicija, molimo prijavite se.