Barbir Mladen

Primljeni pozitivni glasovi1
Primljeni negativni glasovi0
Karma:0 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)



0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađena



Definicije (1)

1

1   0

parićati se


Parić je u neretvanskom kraju veslo u neretvanskoj lađi kojim se kormilari, upravlja smjerom kretanja lađe, a kormilar se zove “parićar”. Dakle, “parićati” znači “kormilariti lađom”.
Barbir Mladen - 11. rujna 2019