Leonarda

Primljeni pozitivni glasovi8
Primljeni negativni glasovi1
Karma:6 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (1)

1

8 Thumbs up   1 Thumbs down

zbilja


Je realnost koja nas okružuje i koju percipiramo kao skup stvari koje sr oko nas nalaze. Zbilja dobro
Leonarda - 30. studenoga 1999