RADMILA BARAC

Primljeni pozitivni glasovi2
Primljeni negativni glasovi3
Karma:-2 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (1)

1

2 Thumbs up   3 Thumbs down

padela


KOJA JE HRVATSKA RIJEČ ZA "PADELA" - U ČAKAVŠTINI IZRAZ ZA NISKU POSUDU ZA KUHANJE ILI ŠERPA U SRPSKOM JEZIKU
RADMILA BARAC - 30. studenoga 1999

2

2 Thumbs up   3 Thumbs down

pádela


KOJA JE HRVATSKA RIJEČ ZA "PADELA" - U ČAKAVŠTINI IZRAZ ZA NISKU POSUDU ZA KUHANJE ILI ŠERPA U SRPSKOM JEZIKU
RADMILA BARAC - 30. studenoga 1999

3

2 Thumbs up   3 Thumbs down

padêla


KOJA JE HRVATSKA RIJEČ ZA "PADELA" - U ČAKAVŠTINI IZRAZ ZA NISKU POSUDU ZA KUHANJE ILI ŠERPA U SRPSKOM JEZIKU
RADMILA BARAC - 30. studenoga 1999