RADMILA BARAC

Primljeni pozitivni glasovi0
Primljeni negativni glasovi3
Karma:-2 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (1)

1

0   3

padela


KOJA JE HRVATSKA RIJEČ ZA "PADELA" - U ČAKAVŠTINI IZRAZ ZA NISKU POSUDU ZA KUHANJE ILI ŠERPA U SRPSKOM JEZIKU
RADMILA BARAC - 17. veljače 2020