Vlado

Primljeni pozitivni glasovi3
Primljeni negativni glasovi0
Karma:2 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (1)

1

3   0

zera


Mjera za količinu , veličinu milimetar , mililitar ima svoju desetinku i stotinku.
Analogno običajna mjera ZERA . Pitanje: koliko još treba pomaknuti? Odgovor: još zeru ili zeru od zere.
Vlado - 11. rujna 2019