Zorica

Primljeni pozitivni glasovi4
Primljeni negativni glasovi1
Karma:2 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (1)

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

musav


Riječ/pridjev "musav" znači: prljav, neuredan, ali se prije svega odnosi na lice (nakon jela, na primjer). Osnovni oblik je dalmatsko-romanska riječ "muso" (od lat. musum) sa značenjem njuška, ali i zadrt, zlovoljan čovjek, tj. "musonja". Od iste osnove dolazi "namusiti se" = naljutiti/uvrijediti se, i "umusiti se" sličnog, blažeg značenja. U 14. vijeku je u okolini Dubrovnika zabilježeno ime Musoje, a i danas u Crnoj Gori postoji prezime Musović, nastalo od istog korjena.
Zorica - 27. siječnja 2021

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

muso


Srdit, zlovoljan čovjek. Takođe, njuška, ili skraćeni oblik od imena Musoje (kod Vlaha u okolini Dubrovnika, 14. stoljeće).
Zorica - 22. siječnja 2021