e.math.hr

Website:http://e.math.hr
Primljeni pozitivni glasovi29
Primljeni negativni glasovi19
Karma:11 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (414)

1

7   13

sažetak


Pojmovnik sadrži 377 izraza koji predstavljaju natuknice (leme) na engleskom i hrvatskom jeziku. Svaka od njih popraćena je odgovarajućom definicijom. Ona može biti jednostavna, u jednoj rečenici [..]
Izvor: e.math.hr

2

4   0

attribute


 (atribut) Kvalitativna varijabla, obično označena njenom prisutnošću ili odsustvom. Kod digitalne kartografije, atributi se izražavaju numeričkim kodima, također zvanim oblicima koda ili klas [..]
Izvor: e.math.hr

3

3   0

bias


 (odstupanje) 1 Namjerno ili slučajno iskrivljenje opažanja, podataka ili izračuna na sustavni ili na način koji nije slučajan. 2 Iznos za koji prosječna grupa vrijednosti odstupa od referentne [..]
Izvor: e.math.hr

4

2   0

randomization


(randomizacija) Proces kojim se selektiraju uzorci ili izvode eksperimenti  u nastojanja da se determiniraju isključivo slučajnim izborom.
Izvor: e.math.hr

5

1   0

a


 
Izvor: e.math.hr

6

1   0

chi-square test


 (či-kvadrat test) Statistički test koji se koristi za sumiranje vrijednosti dobivene kvocijentom kvadrata razlike između promatranih i očekivanih frekvencija podijeljenih s očekivanom frekvenci [..]
Izvor: e.math.hr

7

1   0

error


  (pogrješka) 1 Razlika između opažene, izračunate ili izmjerene količinske vrijednosti i idealne ili prave količinske vrijednosti ili neke konvencionalne ili standardne vrijednosti određene u [..]
Izvor: e.math.hr

8

1   0

f


 
Izvor: e.math.hr

9

1   0

mahalanobis distance


 (Mahalanobisova udaljenost) Multivarijantna mjera raznovrsnosti (ili „udaljenosti“ u promjenljivom prostoru) između dvije populacije ili dva uzorka. To je multivarijantno proširenje standardiz [..]
Izvor: e.math.hr

10

1   0

member


(član) Predstavlja određeni dio matematičke jednadžbe, npr. matrične jednadžbe kriginga.
Izvor: e.math.hr


Da biste vidjeli svih 414 definicija, molimo prijavite se.