faktoring.pbz.hr

Primljeni pozitivni glasovi10
Primljeni negativni glasovi2
Karma:7 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (27)

1

8   2

notifikacija


obavijest koju faktor dostavlja dužniku u vezi cesije potraživanja.
Izvor: faktoring.pbz.hr

2

1   0

potraživanje


(trgovački kredit) - kredit što ga dobavljači odobravaju svojim kupcima isporučujući im robu uz mogućnost naknadnog plaćanja unutar odobrenog razdoblja (30, 60, 90 dana ili duže).
Izvor: faktoring.pbz.hr

3

1   0

retencija


zadržani iznos, iznos koji nije plaćen avansno (obično 10/30%). Ovaj se iznos u pravilu isplaćuje o valuti dospijeća fakture, odnosno nakon plaćanja od strane dužnika.
Izvor: faktoring.pbz.hr

4

0   0

avans


isplata u cijelosti ili djelomično (70-90%) nominalnog iznosa fakture prodavatelju potraživanja od strane financijske institucije- faktora.
Izvor: faktoring.pbz.hr

5

0   0

bezregresni faktoring


faktoring kod kojega je sav kreditni rizik prodanog potraživanja na financijskoj instituciji-faktoru koji je otkupio potraživanje.
Izvor: faktoring.pbz.hr

6

0   0

cash flow


gotovinski tijek - stvarna neto gotovina nasuprot računovodstvenom dobitku koji proizlazi iz poslovanja poduzeća u određenom vremenskom periodu koji teče u ili iz poduzeća.
Izvor: faktoring.pbz.hr

7

0   0

cesija


oblik plaćanja u kojemu sudjeluju tri osobe, od kojih jedna stari vjerovnik (cedent) ustupa potraživanje prema svojem dužniku (cesus) novom vjerovniku (cesionaru), radi izmirenja obveza.
Izvor: faktoring.pbz.hr

8

0   0

dvofaktorski sistem


sistem u kojem klijentov faktor prenosi potraživanje na korespondentnog faktora u zemlji kupca (dužnika) i u kojem je taj korespondentni faktor odgovoran za naplatu potraživanja i kreditni rizik. Najčešće upotrebljavani sistem u međunarodnom faktoringu.
Izvor: faktoring.pbz.hr

9

0   0

dužnik


pravna osoba kojoj prodavatelj isporučuje robu ili usluge (kupac).
Izvor: faktoring.pbz.hr

10

0   0

eskont mjenica


ugovor o prodaji nedospjelih mjeničnih potraživanja uz odbitak diskonta. Sam čin ugovora o diskontu mjenice obavlja se indosiranjem mjenice.
Izvor: faktoring.pbz.hr


Da biste vidjeli svih 27 definicija, molimo prijavite se.