filozofija.org

Website:http://www.filozofija.org
Primljeni pozitivni glasovi340
Primljeni negativni glasovi113
Karma:226 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (1401)

1

0   0

a


slovom A – (prvi vokal lat. glagola affirmo 1. = potvrđivati), u formalnoj se logici označuje univerzalno afirmativna rečenica (npr. svi su ljudi smrtni).
Izvor: filozofija.org

2

0   0

a = a


najuniverzalniji simbolični izričaj principa identiteta.
Izvor: filozofija.org

3

0   0

ab alio – a se


(lat. = od drugoga – od sebe), skolastički izrazi: ab alio označuje da biće nema uzrok vlastitog postojanja niti od sebe niti u sebi, – to su kontingentna, nenužna bića; a se označuje biće [..]
Izvor: filozofija.org

4

0   0

abdukcija


(od lat. abducere = odvesti), je silogističko zaključivanje u kojem je major siguran no iz kojeg se ne izvodi siguran zaključak radi nesigurnosti minora. A. naznačuje općenite hipoteze ili ideje [..]
Izvor: filozofija.org

5

0   0

ab esse ad posse valet illatio


(lat.), skolastičko načelo o odnosu između mogućnosti opstojanja i stvarnog opstojanja. Naime, ako nešto stvarno opstoji onda se mora zaključiti da je njegovo postojanje moguće, ali ne vrijedi [..]
Izvor: filozofija.org

6

0   0

ab intrinseco – ab extrinseco


(lat. = iznutra – izvana), tim izrazima skolastički filozofi označuju gdje se nalazi razlog zbiljnosti neke odrednice (determinacije) bića, u njegovoj vlastitoj biti (esenciji) ili izvan biti dot [..]
Izvor: filozofija.org

7

0   0

abnormalno


(od lat. abnormis = nepravilan), ono što nije u skladu s nekim pravilom, normom.
Izvor: filozofija.org

8

0   0

accidens


(lat. = pripadak, što se pridodaje; grč. συμβεβηκός). Akcident (prigodak, pripadak) je takovo biće koje pretpostavlja drugo biće što već ima svoj vlastiti osnovni bitak i kojem je ono [..]
Izvor: filozofija.org

9

0   0

accidens non superat perfectionem substantiae suae


(lat. = akcident ne nadilazi savršenost svoje supstancije), načelom se želi kazati da akcidenti ovise ili pripadaju supstanciji, koju određuju a kojoj prvotno pripada zbiljnost, dok opstojanje akc [..]
Izvor: filozofija.org

10

0   0

acervus


(lat. = hrpa), način pogrešnog dokazivanja u kome se iz djelovanja jedinke zaključuje o djelovanju skupine: npr. budući da pojedino zrno pri padu ne stvara buku, pa ni hrpa zrna, kao zbroj jedinki [..]
Izvor: filozofija.org


Da biste vidjeli svih 1401 definicija, molimo prijavite se.