gljs.hr

Primljeni pozitivni glasovi32
Primljeni negativni glasovi28
Karma:5 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (228)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

antiflatulans


tvar za uklanjanje nadutosti i vjetrova
Izvor: gljs.hr (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

digestiv


tvar koja pospješuje probavu
Izvor: gljs.hr (offline)

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

korigens


tvar koja popravlja okus i/ili miris
Izvor: gljs.hr (offline)

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

purgativ


v. laksativ
Izvor: gljs.hr (offline)

5

2 Thumbs up   2 Thumbs down

resorbens


tvar koja pospješuje resorpciju patoloških izluèina
Izvor: gljs.hr (offline)

6

2 Thumbs up   1 Thumbs down

rubefacijens


tvar koja izaziva crvenilo kože
Izvor: gljs.hr (offline)

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

afrodizijak


tvar koja pobuðuje ili pojaèava spolni nagon
Izvor: gljs.hr (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

alkaloid


organska baza biljnog podrijetla, izrièitoga farmakološkog uèinka
Izvor: gljs.hr (offline)

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

amarum


gorka tvar
Izvor: gljs.hr (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

anabolik


tvar koja pospješuje biosintezu proteina te poveæava mišiænu masu i ukupnu tjelesnu masu
Izvor: gljs.hr (offline)


Da biste vidjeli svih 228 definicija, molimo prijavite se.