gljs.hr

Website:http://www.gljs.hr
Primljeni pozitivni glasovi22
Primljeni negativni glasovi17
Karma:6 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (228)

1

2   0

resorbens


tvar koja pospješuje resorpciju patoloških izluèina
Izvor: gljs.hr

2

2   1

rubefacijens


tvar koja izaziva crvenilo kože
Izvor: gljs.hr

3

1   0

afrodizijak


tvar koja pobuðuje ili pojaèava spolni nagon
Izvor: gljs.hr

4

1   0

alkaloid


organska baza biljnog podrijetla, izrièitoga farmakološkog uèinka
Izvor: gljs.hr

5

1   0

amarum


gorka tvar
Izvor: gljs.hr

6

1   0

anabolik


tvar koja pospješuje biosintezu proteina te poveæava mišiænu masu i ukupnu tjelesnu masu
Izvor: gljs.hr

7

1   0

antianemik


tvar za lijeèenje anemije
Izvor: gljs.hr

8

1   0

antiflatulans


tvar za uklanjanje nadutosti i vjetrova
Izvor: gljs.hr

9

1   1

antikinetotik


tvar koja spreèava kinetoze
Izvor: gljs.hr

10

1   1

antileprotik


tvar za lijeèenje lepre (gube)
Izvor: gljs.hr


Da biste vidjeli svih 228 definicija, molimo prijavite se.