hah.hr

Primljeni pozitivni glasovi9
Primljeni negativni glasovi4
Karma:6 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (231)

1

5   0

transparentnost


Karakteristike procesa u kojem su znanstvene analize, ograničenja, pretpostavke, prosudbe vrijednosti, odluke i nesigurnosti izražene jasno, u potpunosti i sustavno, te dokumentirane i dostupne javnosti.
Izvor: hah.hr

2

2   1

quantum satis


Označava količinu prehrambenih aditiva koja nije viša od nužne za postizanje namjeravane svrhe, u skladu s dobrom proizvođačkom praksom (DPP) i uz uvjet da ne dovodi potrošača u zabludu, a odnosi se na one aditive kod kojih nije propisana najveća dopuštena količina dodavanja u hranu.
Izvor: hah.hr

3

2   2

toksikodinamika


Proces interakcije kemijskih tvari s ciljnim mjestima u organizmu i posljedične reakcije koje dovode do štetnih učinaka ("što kemijska tvar čini organizmu").
Izvor: hah.hr

4

0   0

prihvatljivi dnevni unos


Procijenjena količina tvari u hrani ili vodi za piće koja se može unositi svakodnevno tijekom ljudskog života bez značajnijeg rizika za zdravlje. ADI se obično koristi za prehrambene aditive, pesticide i veterinarske lijekove, dakle za kemijske tvari koje su namjerno dodane prehrambenom proizvodu i/ili sastojku ili koji se mogu naći u hrani [..]
Izvor: hah.hr

5

0   0

aktivne tvari sredstava za zaštitu bilja


Kemijske tvari ili mikroorganizmi, uključujući viruse, koji imaju opći ili posebni učinak na štetne organizme ili na bilje, biljne dijelove ili biljne proizvode.
Izvor: hah.hr

6

0   0

akutna izloženost


Kratkoročno izlaganje mikrobiološkoj ili kemijskoj opasnosti koje se najčešće odnosi na jednokratno izlaganje ili primijenjenu dozu za razdoblje od 24 sata ili manje.
Izvor: hah.hr

7

0   0

akutna referentna doza


Procijenjena količina tvari u hrani ili vodi za piće koja može biti unesena u razdoblju od 24 h ili manje, bez značajnijeg zdravstvenog rizika za potrošača. ARfD se izražava kao masa kemijske tvari po kilogramu tjelesne mase.
Izvor: hah.hr

8

0   0

akutna toksičnost


Štetni učinci koji se javljaju ubrzo nakon jedne ili višekratnih doza neke tvari primijenjenih tijekom 24 sata.
Izvor: hah.hr

9

0   0

apsorpcija


Akronim u toksikokinetici za apsorpciju, distribuciju, metabolizam i izlučivanje ksenobiotika unutar organizma, odnosno opis puta nekog ksenobiotika od trenutka unosa do izlučivanja iz organizma.
Izvor: hah.hr

10

0   0

štetni učinak


Promjena u morfologiji, fiziologiji, rastu, razvoju ili životnom vijeku organizma, koja rezultira oštećenjem funkcionalnih sposobnosti, umanjenjem sposobnosti kompenzacije na dodatni stres ili povećanjem osjetljivosti na okolišne utjecaje.
Izvor: hah.hr


Da biste vidjeli svih 231 definicija, molimo prijavite se.