hah.hr

Woonplaats:1
Primljeni pozitivni glasovi16
Primljeni negativni glasovi5
Karma:10 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (231)

1

7 Thumbs up   0 Thumbs down

Transparentnost


Karakteristike procesa u kojem su znanstvene analize, ograničenja, pretpostavke, prosudbe vrijednosti, odluke i nesigurnosti izražene jasno, u potpunosti i sustavno, te dokumentirane i dostupne javnosti.
Izvor: hah.hr

2

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Quantum satis


Označava količinu prehrambenih aditiva koja nije viša od nužne za postizanje namjeravane svrhe, u skladu s dobrom proizvođačkom praksom (DPP) i uz uvjet da ne dovodi potrošača u zabludu, a odnosi se na one aditive kod kojih nije propisana najveća dopuštena količina dodavanja u hranu.
Izvor: hah.hr

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Toksikodinamika


Proces interakcije kemijskih tvari s ciljnim mjestima u organizmu i posljedične reakcije koje dovode do štetnih učinaka ("što kemijska tvar čini organizmu").
Izvor: hah.hr

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

apsorpcija


Akronim u toksikokinetici za apsorpciju, distribuciju, metabolizam i izlučivanje ksenobiotika unutar organizma, odnosno opis puta nekog ksenobiotika od trenutka unosa do izlučivanja iz organizma.
Izvor: hah.hr

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Primarna proizvodnja


Proizvodnja, obrađivanje ili uzgoj primarnih proizvoda, uključujući žetvu, berbu ili pobiranje plodova, mužnju i uzgoj životinja prije klanja. To uključuje i lov i ribolov i sakupljanje divljih plodova i biljaka.
Izvor: hah.hr

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Karenca


Vremenski razmak između zadnje primjene veterinarskog lijeka ili sredstva za zaštitu bilja i vremena kada se hrana može sigurno konzumirati.
Izvor: hah.hr

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Prihvatljivi dnevni unos


Procijenjena količina tvari u hrani ili vodi za piće koja se može unositi svakodnevno tijekom ljudskog života bez značajnijeg rizika za zdravlje. ADI se obično koristi za prehrambene aditive, pesticide i veterinarske lijekove, dakle za kemijske tvari koje su namjerno dodane prehrambenom proizvodu i/ili sastojku ili koji se mogu naći u hrani uslijed [..]
Izvor: hah.hr

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktivne tvari sredstava za zaštitu bilja


Kemijske tvari ili mikroorganizmi, uključujući viruse, koji imaju opći ili posebni učinak na štetne organizme ili na bilje, biljne dijelove ili biljne proizvode.
Izvor: hah.hr

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akutna izloženost


Kratkoročno izlaganje mikrobiološkoj ili kemijskoj opasnosti koje se najčešće odnosi na jednokratno izlaganje ili primijenjenu dozu za razdoblje od 24 sata ili manje.
Izvor: hah.hr

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akutna referentna doza


Procijenjena količina tvari u hrani ili vodi za piće koja može biti unesena u razdoblju od 24 h ili manje, bez značajnijeg zdravstvenog rizika za potrošača. ARfD se izražava kao masa kemijske tvari po kilogramu tjelesne mase.
Izvor: hah.hr


Da biste vidjeli svih 231 definicija, molimo prijavite se.