hr.wikipedia.org

Website:http://hr.wikipedia.org
Primljeni pozitivni glasovi541
Primljeni negativni glasovi418
Karma:124 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (152036)

1

0   0

sociologija


Sociologija je znanost koja proučava društva i načine na koje ta društva oblikuju ponašanje, vjerovanja i identitet ljudi. Sociologija nas uči da ono što smatramo prirodnim, nužnim, razumljiv [..]
Izvor: hr.wikipedia.org

2

0   0

matematički dokaz


Matematički dokaz je logičko-matematički postupak kojim se s pomoću deduktivno ili induktivno. Metode dokazivanja 1. Izravni dokaz. :Na primjer, neka je iskaz: zbroj dva parna broja je uvijek [..]
Izvor: hr.wikipedia.org
Ovo značenje je odbijeno

3

0   0

teorem


Teorem ili poučak je iskaz u kojem se uočava da neki matematički pojam (uz, možda, još neke uvjete) ima još neke karakteristike osim onih danih u definiciji tog pojma (npr. da je 1>0) i ta se [..]
Izvor: hr.wikipedia.org

4

0   0

postulat


Pojam postulat je uveo Euklid. Nije potpuno jasno po čemu su aksiom i postulat konkretno različiti (to jest, po čemu je on to razlikovao). Danas se više ne koristi taj pojam, a ako ga netko i kori [..]
Izvor: hr.wikipedia.org

5

0   0

aksiom


Aksiom (grč. aksios - bez) ili postulat je temeljna istina koja se ne dokazuje i služi kao osnova neke matematičke ili logičke teorije. Za razliku od dogme uglavnom se ne tvrdi njena nužna istini [..]
Izvor: hr.wikipedia.org

6

0   0

definicija


Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma. Obuhvaća 4 osnovna značenja: sažeto, jasno i što je moguće preciznije tumačenje (opis) nekog pojma. točn [..]
Izvor: hr.wikipedia.org

7

0   0

geografija


Geografija , Zemljine površine. Naziv potječe iz klasične starine, a upućuje na prvotno značenje geografije, pa je prema tome nastala i riječ zemljopis. Najprihvatljivija definicija geografije b [..]
Izvor: hr.wikipedia.org
Ovo značenje je odbijeno

8

0   0

geologija


Geologija (grčkih riječi γη (Gea = Zemlja) i λογος (logos = znanost) (rasprava, diskusija)) je znanost koja se bavi proučavanjem Zemlje. Pokušava objasniti kako je Zemlja oblikovana i kako [..]
Izvor: hr.wikipedia.org

9

0   0

arheologija


Arheologija je znanost koja sustavno proučava i istražuje stare materijalne ostatke s ciljem rekonstrukcije cjelokupnog života čovječanstva. Sam naziv potječe od starogrčkih riječi aρχαιο [..]
Izvor: hr.wikipedia.org

10

0   0

kemija


Kemija' je kemijskim elementima i spojevima, koji se sastoje od atoma i molekula, kao i njihovim odnosima. Prije više od stoljeća, ova se znanost nazivala lučbom. Danas se izraz ludžba ne upotr [..]
Izvor: hr.wikipedia.org
Ovo značenje je odbijeno


Da biste vidjeli svih 152036 definicija, molimo prijavite se.